Այս թեստի ճիշտ պատասխանը դեռևս քչերն են գտել․ իսկ ի՞նչ թիվ կստանաք ինքներդ

Մաթեմատիկական այսպիսի հավասարումներն ու գլուխկոտրուկներն հաճախ իրենց կողմից բարդություն են առաջացնում։

Նման անդամներն, միմյանցից ենթադրում են գլուխկոտրուկներ, որոնք կարող են կոչվել հաստատուն անդամներ, թեստերի և գլուխկոտրուկների կերպով։

x և y անհայտներն և R պարամետրն պարունակող հավասարումների օրինակն են․Եթե թեստն տրվում է 2 (R = 2) արժեքըն, այսպիսի հավասարումն կարող է դիտարկվել որպես դժվարին գլուխկոտրուկների

համակարգ մինչև ստացված արժեքներով հասնեք ճիշտ համանման արժեքին։Հետևապես, երբ արժեքներն հայտնի չեն, ապա դա կարող է ներկաայցնել հավասարումը առհասարակ։

Հետևաբար, անհայտներն նշանակում են թեստի ավարտին գտնվող տառերի համադրմամբ օրինակ, x, y, z, …, սակայն գործակիցներն (պարամետրերն) նշանակում են սկիզբ որպես տառերով՝ a, b, c, d, … .

Օրինակ, ընդհանուր քառակուսու հավասարումն հետևաբար գրում է 6-2+1+2= 0. Լուծումներն գտնելու գործընթացն և արժեքներ որպես , անհայտներն պարամետրերի միջոցով արտահայտելն, նշանաակում է հավասարումների լուծամն ձևերը։

Հենց այսպիսի թեստի սիստեմներն իրենցով որոշակի անհայտերով միարժամանակյա հավասարումների բազմությունն են, և իրենց համար ընդհանուր լուծումներ են պարունակում։

Ահա նման կերպով սիստեմայի լուծումը յուրաքանչյուր անհայտ արժեք հասկացությունների համար բազմություն է, քանի որ միասին ձևավորում է ցանկացած հավասարման լուծման։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: